Zmiany regulaminu w serwisie Tanieprzesylkikurierskie.pl

10 września 2021 r.

W dniu 10 września 2021 r. zmianie uległ regulamin serwisu Tanieprzesylkikurierskie.pl.

W „Postanowienia Ogólne” punkt 2 podpunkt:
Regulamin Przewoźnika – właściwy dla poszczególnych Przewoźników regulamin dostępny pod adresem:


został zmieniony na:


29 kwietnia 2021 r.

W dniu 29 kwietnia 2021 r. zmianie uległ regulamin serwisu Tanieprzesylkikurierskie.pl.

W „Postanowienia Ogólne” punkt:

1. Regulamin ustanawia warunki i zasady świadczenia usług przez spółkę 4FIT Sp. z o.o. sp.k z siedzibą przy ul. Broniewskiego 4/12, 87-100 Toruń, KRS 0000804142, NIP 9562354009, REGON 384376578, e-mail: [email protected], właściciela serwisu internetowego www.tanieprzesylkikurierskie.pl.

został zmieniony na:

1. Regulamin ustanawia warunki i zasady świadczenia usług przez spółkę 4FIT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Broniewskiego 4/12, 87-100 Toruń, KRS 0000747119, NIP 9562338536, REGON 381235104, e-mail: [email protected], właściciela serwisu internetowego www.tanieprzesylkikurierskie.pl.

W „Płatności i ceny” punkt:

5. Klient może zażądać zwrotu środków zgromadzonych na Koncie Prepaid. Środki zostają przelane na wskazany rachunek bankowy. Żądanie zwrotu środków z Konta Prepaid musi być w formie pisemnej, wysłane na adres 4FIT Sp. z o.o. sp.k. ul. Broniewskiego 4/12, 87-100 Toruń. Jeżeli Usługodawca nie jest osobą fizyczną, zwrot środków nastąpi po przysłaniu pisemnego oświadczenia o otrzymaniu korekty faktury. Zwrot środków zostanie wykonany w ciągu 30 dni roboczych od spełnienia powyższych warunków, a jego wykonanie podlega opłacie operacyjnej za wypłatę środków z Konta Prepaid. Opłata naliczana jest zgodnie z cennikiem znajdującym się na koncie klienta.

został zmieniony na:

5. Klient może zażądać zwrotu środków zgromadzonych na Koncie Prepaid. Środki zostają przelane na wskazany rachunek bankowy. Żądanie zwrotu środków z Konta Prepaid musi być w formie pisemnej, wysłane na adres 4FIT Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 4/12, 87-100 Toruń. Jeżeli Usługodawca nie jest osobą fizyczną, zwrot środków nastąpi po przysłaniu pisemnego oświadczenia o otrzymaniu korekty faktury. Zwrot środków zostanie wykonany w ciągu 30 dni roboczych od spełnienia powyższych warunków, a jego wykonanie podlega opłacie operacyjnej za wypłatę środków z Konta Prepaid. Opłata naliczana jest zgodnie z cennikiem znajdującym się na koncie klienta.

W „Odstąpienie od umowy” punkt:

3. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać na adres 4FIT Sp. z o.o. sp.k. ul. Broniewskiego 4/12, 87-100 Toruń stosowne oświadczenie.

został zmieniony na:

3. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać na adres 4FIT Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 4/12, 87-100 Toruń stosowne oświadczenie.

18 lutego 2021 r.

W dniu 18 lutego 2021 r. zmianie uległ regulamin serwisu Tanieprzesylkikurierskie.pl.

W „Płatności i ceny” dodano punkt 9:

  9. Usługodawca po uzyskaniu informacji od przewoźnika w sprawie dodatkowych kosztów za weryfikację przesyłki Klienta może wystawić fakturę VAT na wskazaną należność oraz dostarczyć Klientowi fakturę drogą mailową. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez Usługodawcę z tego tytułu.
7 stycznia 2021 r.

W dniu 7 stycznia 2021 r. zmianie uległ regulamin serwisu Tanieprzesylkikurierskie.pl.

W „Reklamacje” punkt:

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Przewoźnik wypłaca odszkodowanie za uszkodzenie, ubytek lub utratę przesyłki, a Usługodawca wypłaca reklamującemu wartość opłaty za Usługę.

został zmieniony na:

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Przewoźnik wypłaca odszkodowanie za uszkodzenie, ubytek lub utratę przesyłki, a Usługodawca wypłaca reklamującemu wartość opłaty za Usługę, pod warunkiem, że przewoźnik nie zwrócił opłaty wraz z odszkodowaniem.

W „Reklamacje” dodano punkt 8:

  Wszystkie środki zwracane z tytułu uznanych reklamacji, wracają na konto Prepaid.
22 października 2020 r.

W dniu 22 października 2020 r. zmianie uległ regulamin serwisu Tanieprzesylkikurierskie.pl.

W „Usługi świadczone przez serwis Tanieprzesylkikurierskie.pl” punkt:

5. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) w terminie 10 dni roboczych dla firm FedEx, DPD, DHL, UPS, TNT, ETL (Geis), Poczty Polskiej oraz Ambro Express, 15 dni roboczych dla firm Patron Service oraz RÖHLIG SUUS i 7 dni roboczych dla firmy InPost od doręczenia przesyłki na podany przez Klienta numer konta bankowego, wprowadzony do Serwisu podczas składania Zamówienia z zastrzeżeniem pkt 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Klienta numer konta. Pobrania są zwracane przez Usługodawcę dla Usług realizowanych przez InPost, FedEx, DPD, Patron Service, DHL, UPS, TNT, ETL (Geis), Pocztę Polską oraz RÖHLIG SUUS oraz Ambro Express.

został zmieniony na:

5. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) w terminie 10 dni roboczych dla firm FedEx, DPD, DHL, UPS, TNT, ETL (Geis), Poczty Polskiej, Ambro Express oraz InPost Paczkomaty, 15 dni roboczych dla firm Patron Service oraz RÖHLIG SUUS i 7 dni roboczych dla firmy InPost Kurier od doręczenia przesyłki na podany przez Klienta numer konta bankowego, wprowadzony do Serwisu podczas składania Zamówienia z zastrzeżeniem pkt 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Klienta numer konta. Pobrania są zwracane przez Usługodawcę dla Usług realizowanych przez InPost, FedEx, DPD, Patron Service, DHL, UPS, TNT, ETL (Geis), Pocztę Polską oraz RÖHLIG SUUS oraz Ambro Express.

17 sierpnia 2020 r.

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zmianie uległ regulamin serwisu Tanieprzesylkikurierskie.pl.

W „Płatności i ceny” punkt:

5. Klient może zażądać zwrotu środków zgromadzonych na Koncie Prepaid. Środki zostają przelane na wskazany rachunek bankowy. Żądanie zwrotu środków z Konta Prepaid musi być w formie pisemnej, wysłane na adres 4FIT Sp. z o.o. sp.k. ul. Broniewskiego 4/12, 87-100 Toruń. Jeżeli Usługodawca nie jest osobą fizyczną, zwrot środków nastąpi po przysłaniu pisemnego oświadczenia o otrzymaniu korekty faktury. Zwrot środków zostanie wykonany w ciągu 30 dni roboczych od spełnienia powyższych warunków.

został zmieniony na:

5. Klient może zażądać zwrotu środków zgromadzonych na Koncie Prepaid. Środki zostają przelane na wskazany rachunek bankowy. Żądanie zwrotu środków z Konta Prepaid musi być w formie pisemnej, wysłane na adres 4FIT Sp. z o.o. sp.k. ul. Broniewskiego 4/12, 87-100 Toruń. Jeżeli Usługodawca nie jest osobą fizyczną, zwrot środków nastąpi po przysłaniu pisemnego oświadczenia o otrzymaniu korekty faktury. Zwrot środków zostanie wykonany w ciągu 30 dni roboczych od spełnienia powyższych warunków, a jego wykonanie podlega opłacie operacyjnej za wypłatę środków z Konta Prepaid. Opłata naliczana jest zgodnie z cennikiem znajdującym się na koncie klienta.

3 czerwca 2020 r.

W dniu 3 czerwca 2020 r. zmianie uległ regulamin serwisu Tanieprzesylkikurierskie.pl.

W „Postanowienia Ogólne” dodano punkt:

e) W czasie transportu przesyłki Klienta zostanie wykonana przez Przewoźnika usługa zawarta w jego regulaminie, mająca wpływ na jej koszt.

30 grudnia 2019 r.

W dniu 30 grudnia 2019 r. zmianie uległ regulamin serwisu Tanieprzesylkikurierskie.pl.

W „Zamówienia” punkt:

2. Wszystkie dane wpisane podczas składania Zamówienia muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Dotyczy to szczególnie wymiarów, wagi, zawartości oraz sposobu zapakowania Przesyłki. W przypadku podania nieprawidłowych danych Przewoźnik może odmówić odbioru Przesyłki oraz mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem. W przypadku znacznych niezgodności danych z formularza z rzeczywistymi danymi Klienta, może zostać naliczona dodatkowa opłata, zgodnie z Regulaminem Przewoźnika.

został zmieniony na:

2. Wszystkie dane wpisane podczas składania Zamówienia muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Dotyczy to szczególnie wymiarów, wagi, zawartości oraz sposobu zapakowania Przesyłki. W przypadku podania nieprawidłowych danych Przewoźnik może odmówić odbioru Przesyłki oraz mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem. Klient wyraża zgodę na weryfikację przesyłki bez jego obecności. W przypadku znacznych niezgodności danych z formularza z rzeczywistymi danymi Klienta, może zostać naliczona dodatkowa opłata, zgodnie z Regulaminem Przewoźnika.

7 grudnia 2019 r.

W dniu 7 grudnia 2019 r. zmianie uległ regulamin serwisu Tanieprzesylkikurierskie.pl.

W „Postanowienia Ogólne” punkt 2 podpunkt:
Regulamin Przewoźnika – właściwy dla poszczególnych Przewoźników regulamin dostępny pod adresem:


został zmieniony na:


W „Usługi świadczone przez serwis tanieprzesylkikurierskie.pl” punkt:

5. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) w terminie 10 dni roboczych dla firm FedEx, DPD, DHL, UPS, TNT, ETL (Geis), Poczty Polskiej oraz Ambro Express i 15 dni roboczych dla firm InPost, K-EX (Geis Parcel), Patron Service oraz RÖHLIG SUUS od doręczenia przesyłki na podany przez Klienta numer konta bankowego, wprowadzony do Serwisu podczas składania Zamówienia z zastrzeżeniem pkt 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Klienta numer konta. Pobrania są zwracane przez Usługodawcę dla Usług realizowanych przez InPost, FedEx, DPD, Patron Service, DHL, UPS, TNT, K-EX (Geis Parcel), ETL (Geis), Pocztę Polską oraz RÖHLIG SUUS oraz Ambro Express.

został zmieniony na:

5. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) w terminie 10 dni roboczych dla firm FedEx, DPD, DHL, UPS, TNT, ETL (Geis), Poczty Polskiej oraz Ambro Express, 15 dni roboczych dla firm Patron Service oraz RÖHLIG SUUS i 7 dni roboczych dla firmy InPost od doręczenia przesyłki na podany przez Klienta numer konta bankowego, wprowadzony do Serwisu podczas składania Zamówienia z zastrzeżeniem pkt 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Klienta numer konta. Pobrania są zwracane przez Usługodawcę dla Usług realizowanych przez InPost, FedEx, DPD, Patron Service, DHL, UPS, TNT, ETL (Geis), Pocztę Polską oraz RÖHLIG SUUS oraz Ambro Express.


W „Usługi świadczone przez serwis tanieprzesylkikurierskie.pl” punkt:

6. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) realizowanej przez firmy InPost, FedEx, DPD, Patron Service, DHL, UPS, TNT, K-EX (Geis Parcel), ETL (Geis), Pocztę Polską, RÖHLIG SUUS oraz Ambro Express tylko po otrzymaniu ich od Przewoźnika. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za terminowość zwrotu pieniędzy z usługi „za pobraniem” (COD).

został zmieniony na:

6. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) realizowanej przez firmy InPost, FedEx, DPD, Patron Service, DHL, UPS, TNT, ETL (Geis), Pocztę Polską, RÖHLIG SUUS oraz Ambro Express tylko po otrzymaniu ich od Przewoźnika. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za terminowość zwrotu pieniędzy z usługi „za pobraniem” (COD).

W „Postanowienia Ogólne” punkt:

1. Regulamin ustanawia warunki i zasady świadczenia usług przez spółkę TPK Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk, KRS 0000779254, NIP 5833348439, REGON 382939586, e-mail: [email protected], właściciela serwisu internetowego www.tanieprzesylkikurierskie.pl.

został zmieniony na

1. Regulamin ustanawia warunki i zasady świadczenia usług przez spółkę 4FIT Sp. z o.o. sp.k z siedzibą przy ul. Broniewskiego 4/12, 87-100 Toruń, KRS 0000804142, NIP 9562354009, REGON 384376578, e-mail: [email protected], właściciela serwisu internetowego www.tanieprzesylkikurierskie.pl.

W „Płatności i ceny” punkt:

5. Klient może zażądać zwrotu środków zgromadzonych na Koncie Prepaid. Środki zostają przelane na wskazany rachunek bankowy. Żądanie zwrotu środków z Konta Prepaid musi być w formie pisemnej, wysłane na adres TPK Sp. z o.o. sp.k. ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk. Jeżeli Usługodawca nie jest osobą fizyczną, zwrot środków nastąpi po przysłaniu pisemnego oświadczenia o otrzymaniu korekty faktury. Zwrot środków zostanie wykonany w ciągu 30 dni roboczych od spełnienia powyższych warunków.

został zmieniony na

5. Klient może zażądać zwrotu środków zgromadzonych na Koncie Prepaid. Środki zostają przelane na wskazany rachunek bankowy. Żądanie zwrotu środków z Konta Prepaid musi być w formie pisemnej, wysłane na adres 4FIT Sp. z o.o. sp.k. ul. Broniewskiego 4/12, 87-100 Toruń. Jeżeli Usługodawca nie jest osobą fizyczną, zwrot środków nastąpi po przysłaniu pisemnego oświadczenia o otrzymaniu korekty faktury. Zwrot środków zostanie wykonany w ciągu 30 dni roboczych od spełnienia powyższych warunków.

W „Odstąpienie od umowy” punkt:

3. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać na adres TPK Sp. z o.o. sp.k. ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk stosowne oświadczenie.

został zmieniony na

3. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać na adres 4FIT Sp. z o.o. sp.k. ul. Broniewskiego 4/12, 87-100 Toruń stosowne oświadczenie.

W „Postanowienia końcowe” dodano punkt 6:

  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
17 czerwca 2019 r.

W dniu 17 czerwca 2019 r. zmianie uległ regulamin serwisu Tanieprzesylkikurierskie.pl.

W „Płatności i ceny” punkt: „6. Usługodawca może obciążyć Klienta dodatkową opłatą za Usługę, jeżeli:

 • a) Klient podczas składania Zamówienia poda nieprawdziwe dane dotyczące Przesyłki.
 • b) Klient wprowadzi niewystarczające lub nieprawidłowe dane adresowe podczas składania Zamówienia.
 • c) Przesyłka ze względu na swoje właściwości uszkodzi inne przesyłki przyjęte do transportu przez Przewoźnika.
 • d) Klient bez porozumienia z Usługodawcą wyda Przewoźnikowi dyspozycję mającą wpływ na koszty Usługi.

Wysokość opłat dodatkowych określa Cennik. Jeżeli w Cenniku nie ma wyszczególnionej opłaty dodatkowej za opisane wyżej zdarzenia, zastosowanie ma cennik umieszczony na stronach internetowych Przewoźników. W szczególnych przypadkach, wartość opłaty dodatkowej będzie ustalana na podstawie wystawionej Usługodawcy faktury przez Przewoźnika, zawierającej przedmiotową opłatę."

został zmieniony na

„6. Usługodawca może obciążyć Klienta dodatkową opłatą za Usługę, jeżeli:

 • a) Klient podczas składania Zamówienia poda nieprawdziwe dane dotyczące Przesyłki.
 • b) Klient wprowadzi niewystarczające lub nieprawidłowe dane adresowe podczas składania Zamówienia.
 • c) Przesyłka ze względu na swoje właściwości uszkodzi inne przesyłki przyjęte do transportu przez Przewoźnika.
 • d) Klient bez porozumienia z Usługodawcą wyda Przewoźnikowi dyspozycję mającą wpływ na koszty Usługi.

Wysokość opłat dodatkowych określa Cennik."

30 maja 2019 r.

W dniu 30 maja 2019 r. zmianie uległ regulamin serwisu Tanieprzesylkikurierskie.pl.

W „Usługi świadczone przez serwis tanieprzesylkikurierskie.pl” punkt: „5. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) w terminie 7 dni roboczych dla firmy InPost, 10 dni roboczych dla firm FedEx, DPD, DHL, UPS, TNT, ETL (Geis), Poczty Polskiej oraz Ambro Express i 15 dni roboczych dla firm K-EX (Geis Parcel), Patron Service oraz RÖHLIG SUUS od doręczenia przesyłki na podany przez Klienta numer konta bankowego, wprowadzony do Serwisu podczas składania Zamówienia z zastrzeżeniem pkt 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Klienta numer konta. Pobrania są zwracane przez Usługodawcę dla Usług realizowanych przez InPost, FedEx, DPD, Patron Service, DHL, UPS, TNT, K-EX (Geis Parcel), ETL (Geis), Pocztę Polską oraz RÖHLIG SUUS oraz Ambro Express.” został zmieniony na „5. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) w terminie 10 dni roboczych dla firm FedEx, DPD, DHL, UPS, TNT, ETL (Geis), Poczty Polskiej oraz Ambro Express i 15 dni roboczych dla firm InPost, K-EX (Geis Parcel), Patron Service oraz RÖHLIG SUUS od doręczenia przesyłki na podany przez Klienta numer konta bankowego, wprowadzony do Serwisu podczas składania Zamówienia z zastrzeżeniem pkt 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Klienta numer konta. Pobrania są zwracane przez Usługodawcę dla Usług realizowanych przez InPost, FedEx, DPD, Patron Service, DHL, UPS, TNT, K-EX (Geis Parcel), ETL (Geis), Pocztę Polską oraz RÖHLIG SUUS oraz Ambro Express.”

28 maja 2019 r.

W dniu 28 maja 2019 r. zmianie uległ regulamin serwisu Tanieprzesylkikurierskie.pl.

W „Postanowienia Ogólne” punkt: „2. Terminy, które zostały użyte w regulaminie i ich definicje:” pozycja „Regulamin Przewoźnika” dodano pozycję „https://ambroexpress.pl”

W „Usługi świadczone przez serwis tanieprzesylkikurierskie.pl” punkt: „5. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) w terminie 7 dni roboczych dla firmy InPost, 10 dni roboczych dla firm FedEx, DPD, DHL, UPS, TNT, ETL (Geis) oraz Poczty Polskiej i 15 dni roboczych dla firm K-EX (Geis Parcel), Patron Service oraz RÖHLIG SUUS od doręczenia przesyłki na podany przez Klienta numer konta bankowego, wprowadzony do Serwisu podczas składania Zamówienia z zastrzeżeniem pkt 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Klienta numer konta. Pobrania są zwracane przez Usługodawcę dla Usług realizowanych przez InPost, FedEx, DPD, Patron Service, DHL, UPS, TNT, K-EX (Geis Parcel), ETL (Geis), Pocztę Polską oraz RÖHLIG SUUS.” został zmieniony na „5. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) w terminie 7 dni roboczych dla firmy InPost, 10 dni roboczych dla firm FedEx, DPD, DHL, UPS, TNT, ETL (Geis), Poczty Polskiej oraz Ambro Express i 15 dni roboczych dla firm K-EX (Geis Parcel), Patron Service oraz RÖHLIG SUUS od doręczenia przesyłki na podany przez Klienta numer konta bankowego, wprowadzony do Serwisu podczas składania Zamówienia z zastrzeżeniem pkt 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Klienta numer konta. Pobrania są zwracane przez Usługodawcę dla Usług realizowanych przez InPost, FedEx, DPD, Patron Service, DHL, UPS, TNT, K-EX (Geis Parcel), ETL (Geis), Pocztę Polską, RÖHLIG SUUS oraz Ambro Express.”

W „Usługi świadczone przez serwis tanieprzesylkikurierskie.pl” punkt: „6. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) realizowanej przez firmy InPost, FedEx, DPD, Patron Service, DHL, UPS, TNT, K-EX (Geis Parcel), ETL (Geis), Pocztę Polską oraz RÖHLIG SUUS tylko po otrzymaniu ich od Przewoźnika. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za terminowość zwrotu pieniędzy z usługi „za pobraniem” (COD).” został zmieniony na „6. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) realizowanej przez firmy InPost, FedEx, DPD, Patron Service, DHL, UPS, TNT, K-EX (Geis Parcel), ETL (Geis), Pocztę Polską, RÖHLIG SUUS oraz Ambro Express tylko po otrzymaniu ich od Przewoźnika. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za terminowość zwrotu pieniędzy z usługi „za pobraniem” (COD).”